hollandwest gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid en AVG & Privacybeleid vinden.

Julianastraat 27, Alphen Aan Den Rijn

Omschrijving

ZEER REPRESENTATIEVE HOEKWINKELRUIMTE IN HARTJE CENTRUM (176 m2 BVO)

Gelegen in een gezellige pittoreske winkelstraat nabij het stadshart
Parkeergelegenheid in de directe omgeving van get pand
Uitstekende locatie, midden in het centrum
Geschikt als winkelruimte, kantoorruimte en als horecaruimte
Zeer breed front
Gelegen op de aanlooproute naar het stadshart
Gelegen aan de “Hoge Zijde”, in de directe omgeving de Wibra, supermarkt Hoogvliet en Sacpino
Oppervlakte circa 176 m2 BVO

ALGEMEEN
Het betreft hier een representatieve winkelruimte in het centrum, op de aanlooproute naar het stadshart en midden in de Julianastraat, de druk bezochte winkel- en horecastraat van Alphen aan den Rijn. De winkelruimte heeft een totale bruto vloeroppervlakte van ca. 176 m2 BVO.

Gelegen aan de “Hoge Zijde”, direct nabij, supermarkt Hoogvliet en op de aanlooproute naar het stadshart alwaar de Mediamarkt, H&M, Intersport Twinsport, Specsavers en andere landelijke en plaatselijke retailers gevestigd zijn, alsmede het Rijnplein met het theater Castellum. Door de Alphense Brug is er nagenoeg direct verbinding naar de “Lage Zijde” met de winkelstraten als de Van Boetzelaerstraat en de A1 winkelstraat Van Mandersloostraat, waar onder andere winkelketens als Rituals, Siebel Juwelier en Hunkemöller gevestigd zijn.

BEREIKBAARHEID / PARKEREN
Zowel per auto als openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen bushalten en het NS-station.
Tevens biedt het bus- en treinnetwerk goede aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden, Gouda en Utrecht.
Betaald parkeren is mogelijk in de directe omgeving (parkeerterrein Paradijslaan) als ook in de op korte afstand gelegen parkeergarage “Castellum” met een capaciteit van ca. 750 plaatsen.

OPPERVLAKTE / INDELING
De winkelruimte heeft een totale bruto vloeroppervlakte van ca. 176 m2.
Voor de indeling en afmetingen verwijzen wij u naar de bijgaande plattegrondtekening.

OPLEVERINGSNIVEAU
De winkelruimte is onder andere voorzien van:
- Plafond met verlichtingsarmaturen en lampen
- Complete Cv-installatie
- Pantry
- Toilet

AANVAARDING
In overleg

HUURTERMIJN
5 (vijf) jaar met aansluitende verlengingsperiode(n) van telkens 5 (vijf) jaar.
Eventuele andere huurtermijnen zijn bespreekbaar.

HUURPRIJSBETALING
Per maand vooruit.
?
HUURPRIJS
Te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks conform het prijsindexcijfer CPI, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te Voorburg/Heerlen. De volgens het bovenstaande geïndexeerde huurprijs zal nimmer lager zijn dan die van de voorafgaande huurjaren.

BTW
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang de huurovereenkomst voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die recht geven op aftrek van btw.

HUURPRIJSHERZIENING
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “alle huishoudens”(2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

ZEKERHEIDSTELLING
Bij ondertekening van de huurovereenkomst zal huurder een bankgarantie stellen of waarborgsom storten ter grootte van een (minimale) bruto betalingsverplichting van
3 kalendermaanden, alsmede de hierover verschuldigde omzetbelasting.

HUUROVEREENKOMST
Huurovereenkomst conform het standaardmodel van de Raad van Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse vereniging van Makelaars

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van de eigenaar.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Holland West Makelaardij B.V.

VOOR NADERE INFORMATIE:
Holland West Makelaardij B.V.
Prins Hendrikstraat 224
2405 AP Alphen aan den Rijn
Telefoon : (0172) 49 16 46
Website : www.hollandwest.nl
mail : info@hollandwest.nl

Artikel 4 Centrum - 1
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Centrum - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
• detailhandelop de begane grond;
• horeca I en II van de Staat van Horeca-activiteiten op de begane grond;
• horeca III van de Staat van Horeca-activiteiten op de begane grond, met inachtneming van artikel 4.6 Specifieke gebruiksregels - Horeca III;
• cultuur en ontspanning op de begane grond;
• dienstverlening op de begane grond;
• ambachtelijke bedrijvigheid op de begane grond;
• maatschappelijke voorzieningen op de begane grond;
• wonen op de bouwlagen boven de begane grond;
• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum-wonen begane grond' is wonen toegestaan op de begane grond;
• ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage toegestaan;
• verkeers-, water-, groen-, speel-, parkeer- en nutsvoorzieningen;
met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen, met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3, 4 en 5 van de planregels.
4.2 Algemene bouwregels
• Bouwwerken worden binnen het bouwvlak gebouwd;
• De oppervlakte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan de oppervlakte van het bestaand hoofdgebouw;
• De goothoogte en bouwhoogte van een hoofdgebouw bedraagt niet meer dan in het bouwvlak is aangegeven;
• De voorgevel van een hoofdgebouw bevindt zich in danwel binnen 2 meter van de voorgevelrooilijn;
• Aan- en uitbouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat de bouwhoogte aansluit op de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw, waarbij een afwijking is toegestaan van maximaal 0,3 meter boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw;
• Bijgebouwen zijn toegestaan, met dien verstande dat:
o de goothoogte maximaal 3 meter bedraagt;
o de bouwhoogte maximaal 5 meter bedraagt;
• De gezamenlijke oppervlakte van bij het bestaand hoofdgebouw behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 50% van het achtererfgebied;
• Bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegestaan, met dien verstande dat:
o voor overkappingen de bouwhoogte maximaal 4,5 meter bedraagt;
o voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde de bouwhoogte maximaal 6 meter bedraagt;
• ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding-breedte voorgevel' bedraagt de breedte van de voorgevelvan een hoofdgebouw maximaal 10 meter.
4.3 Specifieke bouwregels
• In uitzondering op artikel 4.2 sub a mogen bestaande bouwwerken buiten het bouwvlak, in stand blijven;
• In uitzondering op artikel 4.2 sub a en i mogen erf- en terreinafscheidingen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
o de bouwhoogte voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 meter bedraagt;
o de bouwhoogte gelegen achter de voorgevelrooilijn maximaal 2 meter bedraagt.
• In uitzondering op artikel 4.2 mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van nutsvoorzieningen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd, met dien verstande dat:
o de bouwhoogte maximaal 4 meter bedraagt;
o de oppervlakte maximaal 20 m2 bedraagt.
4.4 Nadere eisen
Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van:
• de breedte en situering van vanuit het openbaar toegankelijk gebied zichtbare gevels van gebouwen, voorzover deze zijn gelegen aan en zijn gericht op de dijkstraten en de Oude Rijn;
• de situering, de uiterlijke verschijningsvorm en inrichting van:
o verblijfs- en voetgangersgebieden;
o verkeers-, water-, groen-, speel-, parkeer- en nutsvoorzieningen.
4.5 Afwijken van de bouwregels
4.5.1 Vergroten oppervlakte hoofdgebouw
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2 sub b voor het vergroten van de oppervlakte van het bestaand hoofdgebouw, met dien verstande dat:
• geen milieuhygiënische belemmeringen ontstaan voor de aangrenzende percelen;
• geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
o het woon- en leefmilieu;
o de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld;
o de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen.
4.5.2 Voorgevelbreedte
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2 onder i ten behoeve van het bouwen van een voorgevelbreedte van meer dan 10 meter, met dien verstande dat daardoor geen wezenlijke aantasting ontstaat van de historische gevelstructuur.
4.5.3 Terugliggende dakverdieping
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de maximale goothoogte zoals bepaald in artikel 4.2 onder c ten behoeve van het bouwen van een terugliggende dakverdieping met dien verstande dat de dakverdieping 1 meter terug ligt ten opzichte van het openbaar toegankelijk gebied.
4.5.4 Meer dan 50% bebouwing achtererfgebied
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 4.2 sub g en h voor het bouwen van bij het hoofdgebouw behorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen, met dien verstande dat:
• de bouwhoogte van het bijgebouw maximaal 4,5 meter bedraagt;
• geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
o het woon- en leefmilieu;
o de stedenbouwkundige structuur en het straatbeeld;
o de gebruiksmogelijkheden en bezonning van de aangrenzende percelen.
4.6 Specifieke gebruiksregels - Horeca III
Horeca III vestigingen zijn toegestaan met dien verstande dat:
• de bruto vloeroppervlakte per vestiging maximaal 250 m² mag bedragen;
• de horeca III vestiging ook overdag geopend is en vergelijkbare horeca bedrijft zoals genoemd onder horeca I uit de Staat van Horeca-activiteiten;
• binnen deze bestemming zijn maximaal 5 Horeca III vestigingen toegestaan. In Bijlage 3 Aanwezige horecavestigingen Centrumgebied bij de regels zijn de horeca III vestigingen opgenomen die zich ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan binnen deze bestemming reeds gevestigd hebben.
4.7 Specifieke gebruiksregels - bouwlaag boven de begane grond
Het in artikel 4.1, lid a tot en met g genoemde gebruik is op de eerste bouwlaag boven de begane grond toegestaan indien sprake is van bestaand

Kenmerken

Overdracht

Prijs
€ 50.000 p.j.
Status
Beschikbaar

Bouw

Hoofdbestemming
Winkelruimte
Bouwjaar
1913
Onderhoud binnen
Goed
Onderhoud buiten
Goed

Branche beperkingen

Horeca mogelijk

Oppervlakten

Totaaloppervlakte
176m²
Units vanaf
176m²
Verkoopoppervlakte
176m²

Indeling

Verdiepingen
1

Omgeving

Ligging
stadscentrum / dorpskern
Welstandklasse
B1

Locatie

[ { "address": "Julianastraat 27", "zipCode": "2405 CG", "city": "Alphen Aan Den Rijn", "lat": 52.1275581, "lng": 4.6615156, "heading": 0, "pitch": 0 } ]

Plattegronden

Contact opnemen
Interesse in deze woning? Vul onderstaande formulier in of bel 0172 - 491 646

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

×

Informatie Coronavirus

corona